Kansalaistoiminta

Sofia helpottaa kansalaistoiminnan asiakastiedonhallintaa tuomalla kaiken tarvittavan tiedon yhdelle alustalle. Tämä helpottaa ja jouduttaa asiantuntijoiden työtä, kun työskentely eri ohjelmistojen ja irrallisten dokumenttien välillä poistuu. Uusien työntekijöiden perehdytys on nopeaa ja varmaa, kun valmiiksi suunnitellut tietorakenteet ohjaavat oikeisiin ja lainmukaisiin kirjaustapoihin.  Koska kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, työntekijöiden yhteistyö ja työn mielekkyys paranee.

 

Miksi Sofia™?

Palvelun vaikuttavuuden osoitus

Korkea tietoturva

Tiedonhallinnan helppous

Hyvät anonyymin kirjaamisen menetelmät

Vapaaehtoistoiminnot

Anonyymi palautteen keruu

Tilastointityökalut rahoittajakommunikointiin

Tehokkaat tilastoinnin työkalut

Kirjausten profiilitietojen keräys

Tilastoinnin parametrointi (ikä, sukupuoli, tulotilanne)

Anonyymi palautekysely mahdollinen

Sofia™

Netproce kehittää Valviran A-luokkaan rekisteröityä,
Kanta
-yhteensopivaa
Sofia™ -asiakastietojärjestelmää
sosiaalialalle

Lue Lisää