Kansalaistoiminta

SofiaCRM helpottaa kansalaistoiminnan asiakastiedonhallintaa tuomalla kaiken tarvittavan tiedon yhdelle alustalle. Tämä helpottaa ja jouduttaa asiantuntijoiden työtä, kun työskentely eri ohjelmistojen ja irrallisten dokumenttien välillä poistuu. Uusien työntekijöiden perehdytys on nopeaa ja varmaa, kun valmiiksi suunnitellut tietorakenteet ohjaavat oikeisiin ja lainmukaisiin kirjaustapoihin.  Koska kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, työntekijöiden yhteistyö ja työn mielekkyys paranee.

 

Miksi SofiaCRM?

Palvelun vaikuttavuuden osoitus

Korkea tietoturva

Tiedonhallinnan helppous

Hyvät anonyymin kirjaamisen menetelmät

Vapaaehtoistoiminnot

Anonyymi palautteen keruu

Tilastointityökalut rahoittajakommunikointiin

Tehokkaat tilastoinnin työkalut

Kirjausten profiilitietojen keräys

Tilastoinnin parametrointi (ikä, sukupuoli, tulotilanne)

Anonyymi palautekysely mahdollinen

SofiaCRM

Netproce kehittää Valviran A-luokkaan rekisteröityä,
Kanta
-yhteensopivaa
SofiaCRM -asiakastietojärjestelmää
sosiaalialalle

Lue Lisää