Työllisyyspalveluiden tiedonhallinta kuntoon

SofiaCRM helpottaa työllisyyspalveluiden asiakastiedonhallintaa tuomalla kaiken tarvittavan tiedon yhdelle alustalle. Tämä helpottaa ja jouduttaa asiantuntijoiden työtä, kun työskentely eri ohjelmistojen ja irrallisten dokumenttien välillä poistuu. Uusien työntekijöiden perehdytys on nopeaa ja varmaa, kun valmiiksi suunnitellut tietorakenteet ohjaavat oikeisiin ja lainmukaisiin kirjaustapoihin.  Koska kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, työntekijöiden yhteistyö ja työn mielekkyys paranee.

 
 
 

Miksi SofiaCRM?

Palvelun vaikuttavuuden osoitus

Yhteydet Kanta-palveluihin

Korkea tietoturva

Tiedonhallinnan helppous

Työllistämissuunnitelmat

Työtoiminnan seuranta

Kansalliset raportit

PAR-tilastot (tulossa)

Kansallisten tukien hallinta (tulossa)

SofiaCRM mahdollistaa täysin uudenlaisen yhteistyön kuntatahon ja työllisyyspalveluiden palveluntuottajien välille. Siirtymällä yhteiseen SofiaCRM -pohjaiseen järjestelmään tietoon perustuva johtaminen saa täysin uuden merkityksen!

SofiaCRM

Netproce kehittää Valviran A-luokkaan rekisteröityä,
Kanta
-yhteensopivaa
SofiaCRM -asiakastietojärjestelmää
sosiaalialalle

Lue Lisää