Työllisyyspalveluiden tiedonhallinta kuntoon

Sofia™ asiakastietojärjestelmä helpottaa työllisyyspalveluiden asiakastiedonhallintaa tuomalla kaiken tarvittavan tiedon yhdelle alustalle. Työntekijöiden perehdytys on nopeaa ja varmaa, kun valmiiksi suunnitellut tietorakenteet ohjaavat oikeisiin ja lainmukaisiin kirjaustapoihin. 

Miksi Sofia™?

Palvelun vaikuttavuuden osoitus

Yhteydet Kanta-palveluihin

Korkea tietoturva

Tiedonhallinnan helppous

Työllistämissuunnitelmat

Työtoiminnan seuranta

Kansalliset raportit

PAR-tilastot

Kansallisten tukien hallinta (tulossa)

Asiakkaitamme työllisyyspalveluissa

Sofia™ asiakastietojärjestelmä mahdollistaa yhteistyön palvelun järjestäjän ja työllisyyspalveluiden palveluntuottajien välille. Siirtymällä yhteiseen Sofia -pohjaiseen järjestelmään tietoon perustuva johtaminen saa täysin uuden merkityksen!

Sofia™

Netproce kehittää Valviran A-luokkaan rekisteröityä,
Kanta
-yhteensopivaa
Sofia -asiakastietojärjestelmää
sosiaalialalle

Lue Lisää