Sosiaalipalvelut Silmu on yhdentoista sosiaalialan ammattilaisen muodostama yksityinen palveluntuottaja. Yritys tarjoaa vahvaa ammattiosaamista sosiaalipalveluiden avohuollon kentällä.

Näihin palveluihin kuuluvat lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset avohuollon palvelut sekä neuropsykiatrinen valmennus. Palvelut voidaan tarpeen vaatiessa rakentaa vastaamaan sekä perhekohtaisia että yksilöllisiä tarpeita.

Read More