Päihdekuntoutus

Sofia helpottaa päihdekuntoutuksen asiakastiedonhallintaa tuomalla kaiken tarvittavan tiedon yhdelle alustalle. Tämä helpottaa ja jouduttaa asiantuntijoiden työtä, kun työskentely eri ohjelmistojen ja irrallisten dokumenttien välillä poistuu. Uusien työntekijöiden perehdytys on nopeaa ja varmaa, kun valmiiksi suunnitellut tietorakenteet ohjaavat oikeisiin ja lainmukaisiin kirjaustapoihin.  Koska kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, työntekijöiden yhteistyö ja työn mielekkyys paranee.

Palvelun vaikuttavuuden osoitus

Yhteydet Kanta-palveluihin

Korkea tietoturva

Tiedonhallinnan helppous

Henkilökohtaiset kuntoutussuunnitelmat

Valmiit kirjausmallit

Lääkityksen hallinta

Ryhmätoiminta

Yksikön ja asiakkaiden tapahtumakoosteet

Avopalveluiden tiedonhallinta kuntoon!

Avomuotoisesti toteutettavat palvelut kuuluvat olennaisena osana lähes kaikkien sosiaalipalveluiden toiminnan luonteeseen. Näissä tapahtuvien asiakaskohtaamisten helpottaminen Sofia:n avulla parantaa asiakkaan kokemusta palvelusta merkittävästi.

Työnohjaus: työn suunnittelu, oma tehtävälista

Mobiilikirjaus

Asiakkaan statuksen visualisointi

Tapahtumapohjainen laskutus

Palvelusopimusten hallinta

Varojen hallinta

Lääkelompakko

Laitospalveluissa tarvittavat toiminnot yhdessä paketissa!

Laitospalvelut kuuluvat olennaisena osana päihdekuntoutuksen toimintoihin. Sofia tarjoaa kehittyneet työkalut kokonaisvaltaiseen laitospalveluiden tuottamiseen.

Asunto- ja huonekartat

Asuntorekisteri

Vuokrasopimukset

Lainatavararekisteri

Ryhmätoiminta

Läsnä- ja poissaolojen seuranta

Sofia™

Netproce kehittää Valviran A-luokkaan rekisteröityä,
Kanta
-yhteensopivaa
Sofia™ -asiakastietojärjestelmää
sosiaalialalle

Lue Lisää