Sofia™ asiakastietojärjestelmä

tekee
asiakastiedon hallinnasta
hauskaa

Miksi Sofia™?

Sujuva tiedonkulku organisaatiossa

Vähentyneet rutiinitehtävät

Tiedonhallinnan helppous

Korkea tietoturva

Palvelun vaikuttavuuden osoitus

Laskutuksen automatisointi

Valmiit kansalliset kirjauskäytännöt ja prosessit

Yhteydet Kanta-palveluihin

Työkalut tehokkaaseen tiedonhallintaan

Asiakas- ja terveystiedot

Henkilötiedot, hoito- ja palvelusuunnitelmat, asiakirjat ja päivittäiskirjaukset, diagnoosit, lähetteet, apuvälineet, lääkemääräykset ja paljon muuta.

Yksikön hallinta ja viestintä

Käyttöoikeudet, asumisen hallinta, viranomaisrekisteri, maksajatahorekisteri, huonekartat ja asukastiedot, ryhmätoiminta

Laskutus ja raportointi

Tapahtuma -ja sopimusperusteinen laskutus, nimikkeiden hallinta, vuokralaskut, erittelyt, HILMO, maksajatilasto, toimintatilasto

Integraatiot

Kanta, eResepti, VTJ, palvelusetelit,  taloushallinto yms.

Asiakkaan koko polku yhdellä alustalla

Uusi asiakkuus
Palvelusuunnitelma
Asiakastyö
Vaikuttavuuden mittaus
Tilaajatahon raportointi
Uudelleenohjaus

Sofia tuo asiakkuuden kaikki vaiheet yhdelle alustalle. Tämä helpottaa ja jouduttaa asiantuntijoiden työtä, kun työskentely eri ohjelmistojen ja irrallisten dokumenttien välillä poistuu. Uusien työntekijöiden perehdytys on nopeaa ja varmaa, kun valmiiksi suunnitellut tietorakenteet ohjaavat oikeisiin ja lainmukaisiin kirjaustapoihin.  Koska kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, työntekijöiden yhteistyö ja työn mielekkyys paranee.

Yhdistä ihmiset ja tietovirrat 

Sofia:n keskeinen ajatus on tuoda yhteen kaikki asiakkaaseen ja palveluorganisaatioon liittyvät informaatiovirrat. Valmiit asiakirjarakenteet helpottavat asiantuntijoiden työtä ja varmistavat onnistuneen raportoinnin tilaajataholle viranomaisvaatimukset täyttäen. Organisaation kasvaessa järjestelmän laajentaminen uusiin yksiköihin on vaivatonta. Sofia on helposti kytkettävissä organisaation tarvitsemiin ulkoisiin tietojärjestelmiin.

Sofia on käytössä lukuisissa sosiaalialan yksiköissä

Yhteistyössä Netprocen kanssa korostuu ammattimaisuus, asiantunevuus ja joustavuus sekä aito kiinnostus sosiaalipalveluiden asiakasasiakirjojen hallintaan tarkoitetun tietojärjestelmän kehittämiseen. Netprocen Sofia™  -asiakastietojärjestelmä on ensimmäinen Suomessa sosiaalihuollon yksityisille palveluntuottajille suunnattu järjestelmä, joka on liittynyt Kanta-arkistoon

Jussi Pulli
Kehityspäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto