Netproce, Kela, THL ja Sofiaa käyttävät turvakodit ovat aloittaneet yhteistyössä pilottiprojektin, jossa käytetään uutta laajaa rekisterinkäyttöoikeutta tilanteessa, jossa rekisterinpitäjä on ulkoistanut osan tehtävistään palvelunantajalle. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkuus- ja asia-asiakirjojen ylläpito.
Tällainen toiminta toteutuu jatkossa turvakodeissa, joiden rekisterinpitäjänä toimii THL, joka ei kuitenkaan käytä erillistä asiakastietojärjestelmää.

Pilottiprojektin tuloksena Sofia-asiakastietojärjestelmä tukee jatkossa perusmuotoisen rekisterinkäyttöoikeuden lisäksi myös laajaa rekisterinkäyttöoikeutta.
Lisätietoja laajasta rekisterinkäyttöoikeudesta Kanta-palvelujen käsikirjasta: https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=91106462