Turvakotipalvelujen tietojen tallentamiseen ja hallinnointiin Kanta-palvelussa on tehty merkittäviä muutoksia. Asiakastietoja voidaan nyt hallinnoida ja tallentaa tehokkaammin kansalliseen sähköiseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Muutokset palvelevat turvakotipalveluja parantamalla tietojen hallintaa ja liikkuvuutta sekä varmistaen samalla asiakkaiden yksityisyyden ja turvallisuuden. Tällaiset toimenpiteet ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa, kun pyritään parantamaan asiakaspalvelua ja tehokkuutta.

Netproce Oy on osallistunut pilottihankkeeseen vuoden 2023 aikana ja nyt hanke on saatu menestyksekkäästi päätökseen. Pilottiin osallistuivat lisäksi Kela, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen turvakotipalvelut (THL), Ensi- ja turvakotien liitto, sekä kolme turvakotia, Sophie Mannerheimin turvakoti, Hämeenlinnan turvakoti ja Oulun turvakoti.

Aktiivinen asiakirjojen arkistointi sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon käynnistyy pilottiorganisaatioissa vaiheittain. Turvakotipalvelujen arkistoituja asiakirjoja ei tuoda nähtäväksi Kanta-palveluiden kansalaisten käyttöön tarkoitetussa OmaKannassa. Tämä hallinnollinen päätös on tehty lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden henkilöiden suojelemiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että muutokset palvelevat (turvakotipalveluja) parantamalla tietojen hallintaa ja liikkuvuutta sekä varmistaen samalla asiakkaiden yksityisyyden ja turvallisuuden. Tällaiset järjestelmät ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa, kun pyritään parantamaan asiakaspalvelua ja tehokkuutta.

Sosiaalihuoltolain, sekä lastensuojelulain alaisia palveluita tarjoavat palvelunantajat ovat velvollisia liittymään Kanta-palvelujen käyttäjiksi ja alkamaan tallentaa asiakastietoja Kantaan 1.9.2024 alkaen.

Mikäli haluat tietää asiasta lisää ja kaipaat apua, ole rohkeasti yhteydessä Netprocelaisiin.

Lue Kelan tiedote aiheesta tästä linkistä